Angliában először sikerült a tanulók alkoholfogyasztását csökkenteni, mégpedig a tanárok közreműködésével

Szeptember hónap a gyermekek számára az iskolába való visszaszokás heteit jelenti. Sajnos azonban, hiába az új barátok és a jó jegyek megszerzésének öröme, mindez sok gyermek számára elhalványul a mögött a tény mögött, hogy kamaszkorú társaiktól alkoholt és drogot szerezhetnek.

Angliában az iskolások alkoholfogyasztása tekintetében különösen súlyos a helyzet. Az elmúlt egy évtized során a 12-17 éves kor közötti tanulók alkoholfogyasztása és részegsége megkétszereződött. 2009-ben egy felmérés során a 3.1 millió fő, mintául választott 11-15 év közötti tanuló 17.42 %-a - 540 ezer gyermek! - nyilatkozott úgy, hogy a felmérés előtti héten alkoholt fogyasztott.

E riasztó eredménnyel szembeszállva, a londoni King's College Pszichiátriai Intézetének kutatói olyan sikeres személyiség-alapú programot dolgoztak ki az alkohollal való visszaélések megakadályozására, amelyet később maguk a pedagógusok is alkalmazni tudtak.

Az angol pszichiáterek a drog- és alkoholfogyasztást megelőző programot „Preventure”-nek nevezték el (a prevention, megelőzés, és az adventure, kaland szavak összevonásával képzett szó), az iskolák közreműködésére alapozták, és a program fő célja az, hogy segítsen a tinédzsereknek azokat a készségeket elsajátítani, amelyek segítségével a személyiség jellemzőkkel társuló drog- és alkoholfogyasztási kockázatokat jobban tudják kezelni. Az oktatási modellt, amely a tanárokat készíti fel arra, hogy a Preventure programot saját iskoláikban alkalmazni tudják, „Adventure”-re (kaland) keresztelték.

A kutatók lefolytattak egy vizsgálatot a tanulók körében, azzal a céllal, hogy képesek legyenek meghatározni, vajon a kidolgozott Preventure program ugyanolyan hatékony-e, amikor azt nem pszichiáterek, hanem az iskolák tanárai ültetik át a gyakorlatba, illetve hogy mérni tudják, mennyire volt hatékony a tanárok oktatása.

A programról megjelent sajtócikk beszámol arról, hogy Dr. Patricia Conrod vezető kutatónő és munkatársai vizsgálatuk részeként 2.506 fő serdülőkorú tanulót – átlag életkoruk 13,7 év volt – értékeltek egy kérdőív segítségével. A 23 kérdésből álló kérdőív négy dimenzió mentén értékelte az „alkohollal való visszaélés” személyiségi kockázatait, úgymint:

  • Szenzáció-hajhászás,

  • Impulzivitás (fogékonyság),

  • Aggódás-érzékenység, és

  • Reménytelenség.

Az alkohollal való visszaélés szempontjából a kutatók 1.159 diákot minősítettek magas kockázatúnak, akik közül 624 főnél történt „beavatkozás”, és 384 gyermek - akik szintén magas kockázatúnak minősültek – volt az a kontrollcsoport, ahol nem történt beavatkozás.
 
A tanárok „iskolára alapozott intervenciói” kétszer 90 perces csoportülésekből álltak, amelyet a már kiképzett tanárok vezettek le. Annak érdekében, hogy a csoportüléseken részt vevő tanulókat majd megfelelően tudják értékelni, a tanárok egy 3 napos, igen szigorú „workshopon” (műhelymunka keretében történő oktatás) vettek részt, amelyet végül egy 4 órás ellenőrzési és visszacsatolási ülés zárt le. A kutatók egy 18 pontos ellenőrzési listát használtak fel annak meghatározására, vajon a tanárok valóban megértették-e a Preventure program céljait és alkotó elemeit.

Bár a kutatás lefolytatását eredetileg 2 éves időtávra és a mentális tünetek, az iskolai előmenetel és az alkoholfogyasztási szokások felvételének értékeléséhez tervezték, a kutatásról beszámoló cikk szerzői megállapításaikban az ivási és nagyivási arányok, az alkoholfogyasztás gyakoriságának minősége és az iváshoz kapcsolódó problémák 6 hónap távlatában elért eredményeire fókuszáltak.

Az intervenció (tehát a diákok speciális tréningje) hatékonyságáról beszámolva, a cikk szerzője és egyben a kutatás koordinátora, Maeve O'Leary-Barrett a következőket írja: „Az intervenció jelentős mértékben csökkentette a 6 hónapos vizsgálati időszak során az alkoholfogyasztás valószínűségét. Az „intervenciós” csoportban a kontrollcsoporthoz viszonyítva az alkoholfogyasztás aránya 40 %-kal, míg a nagyivásoké 55 %-kal csökkent. Továbbá, a korábban nagy kockázatúnak minősített, de az intervenciós csoportba került tanulók jóval kevesebb alkoholt fogyasztottak, mind az ivások gyakoriságát, mind az iváshoz kapcsolódó problémák előfordulását tekintve.

Dr. Conrod szerint a 6 hónapos vizsgálat eredményei azt sugallják, hogy az alkoholfogyasztással való visszaélés kockázatának kitett fiatalok számára ez a megközelítési módszer egy fenntartható, iskola-alapú prevenciós programot nyújt. A vizsgálat eredménye többszörösen is jelentős:

  • Korábban az Egyesült Királyságban semmilyen más program nem bizonyult hatékonynak a tanulók alkohollal való visszaélésének megakadályozására.

  • Ez volt az első eset, hogy a pszichiáterek a tanárokat bevonták a drog- és alkoholfogyasztási programok kivitelezésébe, továbbá:

A cikkben Dr. Conrod és munkatársai kutatási programjuk sikerét úgy kommentálják, hogy: „Az iskolán belüli, személyiséget megcélzó intervenciók lehetővé teszik az iskolák számára, hogy egy korai prevenciós stratégiát alkalmazzanak azoknál a tanulóknál, akik leginkább ki vannak téve a későbbi, alkoholfogyasztáshoz köthető problémák kialakulásának, és egyben a leginkább „rászoruló” gyermekek követésére is lehetőséget nyújt.”


Címkék: alkohol, drog, kamasz, tinédzser, iskola, tanár, függőség, alkoholizmus, intervenció, csoport
A hír kommentálásához jelentkezzen be!
© 2009 - 2022 diagnozis.hu - Minden jog fenntartva!