Általános Szerződési Feltételek

 


1. A szolgáltató neve és elérhetősége


Kiwa Dental Kft. Kiwa Media (Továbbiakban Kiwa Media)

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 97/B

Adószám: 10247345-02-42

Számlavezető pénzintézet: MKB

Számlaszám : 10300002-20313469-00003285

IBAN : HU49 1030 0002 2031 3469 0000 3285

SWIFT(BIC) kód: MKKB HU HB

Cégjegyzékszám: 01-09-061861, cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Képviselő neve: Kiss Endre ügyvezető igazgató

Elérhetősége: kiss.endre@diagnozis.hu


2. Terminológia


2.1 Szolgáltató:

Kiwa Media


2.2 Diagnózis a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett internetes honlap.


2.3 Érdeklődő Felhasználó

A Diagnózis természetes magánszemély felhasználói, akik egészségügyi információszerzés miatt regisztrálnak az oldalon.


2.4 Céges Felhasználó

A Diagnózis jogi személyiségű felhasználói, akik a Diagnózis rendszerben tevékenységüket elsősorban gazdasági haszonszerzés céljából folytatják.


2.5 Orvos Felhasználó, Szakember Felhasználó

A Diagnózis természetes magánszemély felhasználói, akik egészségügyi információszolgáltatás miatt regisztrálnak az oldalon.


2.6 Felhasználó

A Diagnózis rendszerben élő hozzáféréssel rendelkező (aktivált és nem törölt) felhasználó.


2.7 Díjszabás

A Diagnózis díjszabása az alábbi címen található: www.diagnozis.hu/dijszabas3. Jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának joga.


A Kiwa Media fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatás módosítás hatálybalépését követő használatával – a Diagnózis oldalra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.4. A szolgáltatás igénybevétele, a szerződéses jogviszony létrejötte


4.1

A szerződéses jogviszony létrejöttéhez szükséges lépések:

- Felhasználó a Diagnózis regisztrációs űrlapján regisztrációt hajt végre,

- majd érvényesíti azt az e-mail címére kiküldött aktiváló linkkel.


4.2

A szolgáltató jogosult bármely előfizető regisztrációját elutasítani.


4.3

Szakorvos válaszol szolgáltatás nyújtásának feltételei:

Kizárólag olyan Orvos Felhasználó részére biztosítható az Orvos válaszol blokkban való részvétel, aki rendelkezik szakorvosi vizsgával, azt hitelesíti Kiwa Media felé az info@diagnozis.hu címen, továbbá feltölt önmagáról egy portré típusú fényképet. Elfogadja, hogy a szolgáltatás ingyenes, önkéntes, lemondható, ellenszolgáltatás nem kérhető érte. A szakértői tevékenység lemondása, továbbá a szakértő hozzáférésének megszűnése esetén a régi kérdések és válaszok az archívumban a későbbiekben is olvashatóak maradnak.


4.4

Szakember válaszol szolgáltatás nyújtásának feltételei:

Kizárólag olyan Szakember Felhasználó részére biztosítható a Szakember válaszol blokkban való részvétel, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel, azt hitelesíti Kiwa Media felé az info@diagnozis.hu címen, továbbá feltölt önmagáról egy portré típusú fényképet. Elfogadja, hogy a szolgáltatás ingyenes, önkéntes, lemondható, ellenszolgáltatás nem kérhető érte. A szakértői tevékenység lemondása, továbbá a szakértő hozzáférésének megszűnése esetén a régi kérdések és válaszok az archívumban a későbbiekben is olvashatóak maradnak.
5. További általános feltételek


5.1

A szerződő fél elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy egyes adatait és a keletkező forgalmi adatokat a Kiwa Media összegyűjtse, felhalmozza, feldolgozza és adatokat statisztikai, illetve analitikus célokra felhasználja.


5.2

A Kiwa Media fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül bármely felhasználói tagságot szüneteltesse, illetve törölje jogsértés gyanúja esetén.


5.3

A Diagnózis Felhasználóit az egyedi azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos és teljes körű felelősség terheli. Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Kiwa Media nem vonható felelősségre Felhasználónak a Diagnózis rendszerhez tartozó e-mail cím és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.6. A szolgáltatás tárgya


6.1

Felhasználók a Diagnózis belső menüpontjai segítségével információkat adhatnak meg önmagukról, végzettségeikről, tevékenységükről, terveikről amennyiben azt törvény, jogszabály vagy vállalati szabályozás nem tiltja.


6.2

A Diagnózis rendszerhez Felhasználók önkéntes módon csatlakozhatnak, illetve onnan bármikor kiléphetnek.7. Felelősség kizárása


7.1

Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében jelen Szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.8. Etikus magatartás, jogszerű használat és tartalom


8.1

A szerződő fél teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Diagnózis oldalon elhelyez.


8.2

A Diagnózis nem ellenőriz minden tartalmat. A Kiwa Media, mint közvetítőszolgáltató nem felelős a továbbított információért.


8.3

A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:


8.3.1 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a Kiwa Media kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, jogosulatlanul megszerzettnek más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, jogellenes vagy a Szolgáltató álláspontja szerint jogosulatlan tevékenység folytatására jöttek létre.


8.3.2 Olyan tartalmak közzététele, amelyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.


8.3.3 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértők. Ilyen például a félrevezető, trágár, nyíltan szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító bármely tartalom.


8.3.4 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a Szerződő fél, illetve más által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.


8.3.5 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a jelen szabályokba nem ütköznek ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást váltanak ki, vagy jelentős mértékben sértik a Kiwa Media üzleti érdekeit.


8.3.6 A Kiwa Media hozzájárulása nélkül a szolgáltatás harmadik személy részére való részben vagy égészben történő továbbértékesítése.


8.3.7 A Diagnózis rendszer bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése.


8.3.8 Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Diagnózis szolgáltatás, vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető.


8.3.9 A Diagnózis számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás, vagy behatolási kísérlet (hacking).


8.3.10 Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket) és a felhasználói adatok a Diagnózis rendszerén kívüli bármely felhasználása.


8.3.11 A Diagnózis szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése, kivéve a Diagnózis rendszere által nyújtott megoldások.


8.3.12 Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.


8.3.13 Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül.


8.3.14 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Kiwa Media támogatja vagy hagyta jóvá.


8.3.15 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek, vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő, vagy egyéb más tulajdonosi jogát.


8.3.16 Vírusok, férgek, hibák, trójai vírusok, vagy bármely más destruktív elemek továbbítása.


8.3.17 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.


8.3.18 Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.


8.3.19 Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a spam, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), illetve a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása. Ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a Hirdetésekben vagy a Fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív, vagy témán kívüli (offtopic) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több alkalommal, több topikban, apró témakörben, vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást, vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.


8.4

Ezekben az esetekben a Kiwa Media minden értesítés nélkül felfüggesztheti, vagy törölheti az adott tartalmat vagy megszüntetheti az adott tevékenységet, illetve a felhasználó szerződését megszüntetheti.9. Szavatosság kizárása


9.1

A Kiwa Media és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Diagnózis szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért. A Kiwa Media kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.9.2

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Diagnózis szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Kiwa Media nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, vagy nem vagyoni károkért.


9.3

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.


9.4

Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.10. Kártalanítás, kártérítés


10.1

Felhasználó beleegyezik abba, hogy Kiwa Media-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Diagnózis szolgáltatás használatával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Kiwa Media írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.11. Nemzetközi használat


11.1

Az Internet globális természetéből fakadóan a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.12. Vitás esetek, panaszkezelés


12.1

Amennyiben a Szolgáltató, vagy más vitatja a Felhasználók regisztrációjánál megadott adatok valódiságát, illetve az Etikai szabályok megsértését, megalapozott feltevés esetén a Szolgáltató jogában áll megfelelő dokumentumokat bekérni a Felektől, és a vita idejére a tagságot felfüggeszteni.


12.2

A felfüggesztés idejére kártérítés nem jár.13. A szolgáltatás díja, esedékessége, fizetési feltételek


13.1

A szolgáltatás díját és mértékét a mindenkori aktuális Díjszabás tartalmazza.


13.2

A Kiwa Media a Diagnózis rendszerben kínált tagságokra vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.14. A szolgáltatás felfüggesztésének és szüneteltetésének joga


14.1

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggesszen, vagy töröljön olyan Felhasználókat, amelyek jelen általános szerződési feltételeket bármely pontjában sértik.


14.2

Szolgáltató jogában áll, hogy a jogszerűségi illetve etikai szabályok megsértésével kapcsolatban adott felhasználót bármikor felszólítsa a jogsértő vagy etikátlan tartalmak eltávolítására.


14.3

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a teljes szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse.


14.4

A Kiwa Media fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni, vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.


14.5

A Kiwa Media nem garantálja, hogy a Diagnózis weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Kiwa Media kifejezetten kizárja.15. Kapcsolattartás

Értesítések és a kapcsolattartók: Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket e-mailben kell megküldeni. Az aktuális címek a http://www.diagnozis.hu/kapcsolat/ cím alatt találhatóak.16. A szerződés hatálya


16.1 A szolgáltatási szerződés határozatlan időszakra jön létre.


16.2 A szerződés megszűnése:


16.2.1 Felhasználó jelen szerződést Szolgáltató részére megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult megszüntetni.


16.2.2 Szolgáltató jelen szerződést bármikor írásban megszüntetheti a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal.


16.2.3 Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik.


16.2.4 Jelen szerződés megszűnése nem érinti a jelen szerződésnek, a titoktartásra és a jogvitákra vonatkozó szabályainak hatályát.17. Szerződésszegés, vis maior


17.1

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.


17.2

A vis maior azon formájára, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés szabályai vonatkoznak.


17.3

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.18. Jogviták


18.1

A szerződés teljesítése, vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket. A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére Szerződő Felek a Polgári Perrendtartás (Pp.) szabályait tekintik irányadónak.


18.2

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az E-ker. törvény valamint a Szerzői jogi törvény az irányadók.


 

© 2009 - 2024 diagnozis.hu - Minden jog fenntartva!