A tesztoszteron hormon hírneve félreértelmezett

Az emberek a tesztoszteront az agresszivitással azonosítják, pedig ez a férfi hormon csak a „tisztességes öntudatot” erősíti – állapítja meg egy kutatás. A lefolytatott kutatásról a neves Nature c. tudományos folyóiratban jelent meg publikáció.

A tesztoszteron hormon nem okozója a férfiak agresszivitásának, legalábbis a kutatást vezető angol szakember véleménye szerint. Ugyanakkor valóban ösztönzi a „státusz-kereső” magatartást, illetve a „státuszt megerősítő” magatartást.

A státusz-kereső magatartástól természetesen nem idegen az agresszió, illetve egyéb viselkedésminták, melyek egy adott szituációban hasonlíthatnak az agresszivitásra. Az emberek tesztoszteronnal kapcsolatos általános prekoncepciója azonban – inkább, mint maga a hormon – arra indíthatja a férfiakat, hogy antiszociálisan viselkedjenek és tisztességtelenek legyenek.

A kutatás lefolytatásához az angol szakértői csoport véletlenszerűen választott ki 121 fő nőt, akiknek egy része tesztoszteron hormont, míg a másik részük placebót kapott. Ezt követően a nők egy olyan kísérletben vettek részt, ahol arra kérték őket, hogy pénzt osszanak el. A pénzt el lehetett osztani tisztességesen és tisztességtelenül is, és a résztvevők elfogadhattak, vagy visszautasíthattak különböző ajánlatokat. A tapasztalat az volt, hogy minél fairebb volt egy ajánlat, annál nagyobb valószínűséggel fogadták azt el. Ha a felek nem jutottak egyezségre, senki nem keresett egy fillért sem.

A kutatók megfigyelése szerint a nők, akik tesztoszteron hormont kaptak, sokkal tisztességesebb ajánlatokat tettek, mint azok, akik placebot kaptak. Ugyanakkor azok a nők, akiknek azt mondták, hogy ők tesztoszteron hormont kaptak, sokkal agresszívebbek voltak, mint társaik, függetlenül attól, hogy valóban kaptak-e hormont, vagy sem. Ezek a nők aztán folyamatosan tisztességtelen ajánlatokat tettek.

A kutatás vezetője szerint a nőknél tapasztalt hatások hasonlóak lehetnek a férfiak esetében is. A tesztoszteron mind a férfiakra, mind a nőkre hasonlóan hat. Amikor a kutatók alanyaikat arról faggatták, hogyan változtatta meg magatartásukat a tesztoszteron, mindegyikük téves választ adott. Legtöbbjük azt válaszolta, hogy agresszívvé és antiszociálissá tette őket. Ez azonban ennél sokkal komplikáltabb dolog.
 
Maga a tesztoszteronnal kapcsolatos mítosz az, ami kiváltja az agressziót. Azok a résztvevők, akik abban a hitben voltak, hogy ők valóban kaptak tesztoszteron hormont, sokkal agresszívebben és antiszociálisabban viselkedtek, mint azok a társaik, akik úgy tudták, hogy placebót kaptak.

A tesztoszteron hormon és a környezet közötti kölcsönhatás kihat a tesztoszteron kiváltotta következményekre is. Abban a környezetben, ahol az ajánlattételek során alkudozás folyt, a tesztoszteron proszociális viselkedést indukált. (Proszociális viselkedés: segítségnyújtás másoknak).

Azonban egy sokkal ellenségesebb szituációban, például börtönben, a tesztoszteron agresszív viselkedést válthat ki, mivel maga az a tény, ha valaki agresszívan viselkedik egy börtönben, egyben biztosítja is a „börtöntársadalomban” kivívott státuszának megerősítését, vagy még magasabb státusz megszerzését.

Egy amerikai professzor megjegyezte, hogy társadalmunkban az agresszió nagyrészt a férfias viselkedéshez kötődik, ami viszont megmagyarázhatja, hogy a tesztoszteron hormon, az elsődleges férfi nemi hormon, hogyan vált az agresszióval rokon értelművé.

„Az emberek hajlamosak a kulturális mítoszok mentén irányítani viselkedésüket – tette hozzá az amerikai professzor -, ami viszont társadalmunk erőteljes szocio-kulturális kényszerítőerejéről szól.”


Címkék: tesztoszteron, hormon, agresszió, kultúra, társadalom, közösség, viselkedés
A hír kommentálásához jelentkezzen be!
© 2009 - 2023 diagnozis.hu - Minden jog fenntartva!